Sartorius Poland (+48) 61 64 73 830 info.pl@sartorius.com
Sartorius Stedim Poland (+48) 61 64 73 840 biuro.pl@sartorius.com

Informację o firmie

Nasza wizja jest taka sama teraz jak i wczoraj:

„Przekształcić naukę w rozwiązania praktyczne”

FLorenz_Sartorius

Założycielem firmy był Florenz Sartorius

Mechanik na Uniwersytecie w  Goettingen; założył firmę Sartorius w 1870 roku.

Główne działy firmy to rozwiązania kierowane są do klientów z działów:

LPS

Produkty dla laboratorium

biostat

 Bioprocesu

Jesteśmy czołowy producent asortymentu typu:

Urządzenia laboratoryjne:

securapicusariumsterisart

Wagi mikroanalityczne, analityczne i precyzyjne

Pipety elektroniczne i mechaniczne

Systemy do oczyszczania wody Arium

Komparatory masy

Analizatory wilgotności

Pompy do testów sterylności produktów 

Wagi i systemy dla lakierni


Materiały zużywalne:

vivasterisart_NFtips

Produkty do filtracji, oczyszczania i zagęszczania próbek

Produkty do analizy mikrobiologicznej

Akcesoria do testów sterylności 

Końcówki do pipet automatycznych

minisatr2Sartorius_0227_PG8_details_zoom_d9e8adb832

Serwis:

Części zamienne i materiały zużywalne

Instalacje i kwalifikacje urządzeń

Naprawy i przeglądy

Kalibracja

Szkolenia

serwis