Akredytacja DAkks

Od września 2013 roku Firma Sartorius Poland Sp. z o.o. świadczy usługi wzorcowania urządzeń zgodnie z akredytację DAkk’s.

Poniżej znajda Państwo linki do stron, z których możliwe jest pobranie odpowiednich certyfikatów:

http://www.dakks.de/as/ast/d/D-K-19398-02-00.pdf

http://www.sartorius.de/fileadmin/media/global/company/cert_iso_17025_scales_lab_instruments_germany_de.pdf.pdf

http://www.sartorius.com/fileadmin/media/global/company/cert_iso_17025_scales_swt_germany_en.pdf

Przegląd wag obejmuje: sprawdzenie i ewentualną regulację liniowości, błędu niecentrycznego położenia na szalce, powtarzalności; adiustację lub przepisanie masy odważnika wzorcowego; sprawdzenie wg wzorców; wystawienie protokołów sprawdzenia.

Wzorcowanie (wg potrzeb / zlecenia) obejmuje koszty: wzorcowanie wagi, wystawienie świadectwa wzorcowania.

Naprawa urządzeń – zakres prac (wg potrzeb / zlecenia) obejmuje koszty: robocizny (ilość roboczogodzin może być podana dopiero do dokładnych oględzinach urządzenia), ewent. części zamienne – wg cennika producenta (wartość przedmiotu zlecenia płatna będzie w PLN i zostanie przeliczona z EURO na PLN według średniego kursu wyliczonego przez NBP w dniu wystawienia faktury i ogłoszonego w tym dniu w tabeli A). naprawy w Niemczech będą rozliczone wg rachunku producenta (wartość przedmiotu zlecenia płatna będzie w PLN i zostanie przeliczona z EURO na PLN według średniego kursu wyliczonego przez NBP w dniu wystawienia faktury i ogłoszonego w tym dniu w tabeli A).

Koszt  dojazdu jest liczony wg cennika.

Legalizacja (wg potrzeb / zlecenia) obejmuje koszty: koszt legalizacji urządzeń wg stawek urzędowych; koszt dojazdu serwisanta, robocizna wg roboczogodzin.

Świadczymy usługi kwalifikacji IQ/OQ dla naszych urządzeń.

Zlecenie wzorcowania do pobrania tutaj.

Deklaracja dotycząca bezpieczeństwa i sanitarnej nieszkodliwości urządzeń i części do pobrania tutaj.