Arium – Systemy do oczyszczania wody

Woda jako podstawowy rozpuszczalnik znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Woda pozyskiwana z naszych urządzeń można użyć do:

Zasalania autoklawów, zmywarek, przygotowanie roztworów podstawowych, przygotowanie roztworów wzorcowych, itp.

Przykładowe aplikacje w jakich można zastosować nasze rozwiązania:Absorpcja atomowa AAS, ICP-MS, Chromatografia jonowa IC, HPLC, Spektrofotometria,  Hodowle komórkowe, Oczyszczanie białek, DNA, reakcje PCR, Przygotowywanie roztworów buforowych, Produkcja antyciał, Elektroforeza, In Vitro

Systemy do otrzymywania wody:

I klasa czystości według ASTM (ultraczysta), przeznaczona do różnych aplikacji: Arium Comfort I, Arium Comfort II, Arium pro

II i III klasy czystości: zastosowane np. do zasilania autoklawów, zmywarek, nawilżaczy powietrza, przygotowywanie buforów. Arium Advance EDI i Arium Advance RO

Zawsze odpowiedni System do potrzeb

Do wyboru mają Państwo ponad 70 różnych kombinacji w zależności od Państwa potrzeb.

arium® comfort
Połączenie wody ultraczystej  I czystej
arium® pro
Systemy do wody ultraczystej
Do każdej aplikacji.
arium® advance
Systemy do wody czystej
Typ Wody
ASTM Typ I comfort I i comfort II arium® pro
Typ II comfort II advance EDI
Typ III comfort I advance RO

Akcesoria: Zbiorniki, statywy do poboru wody, czujnik zalania, włącznik nożny i materiały zużywalne.

Pytania w celu doboru Twojego Arium®

Broszura do pobrania: tutaj. 

Przewodnik po aplikacjach, dobierz odpowiednie Arium® do Twoich potrzeb.