Microsart AMP Mycoplasma

Zestawy do wykrywania Mycoplasmy

Bakterie z rodziny Mycoplasma  pozbawione są ściany komórkowej, w przeciwieństwie do innych typów bakterii są oporne na rutynowo stosowane antybiotyki. Ich nieprzeciętne wymiary (0,3 – 0,8 µm średnicy, czyli około 5 razy mniej niż pojedyncza komórka Escherichia coli!) powodują kolejny problem — bakterie te przechodzą przez powszechnie stosowane w sterylizacji celulozowe lub poliwinylowe filtry o średnicy porów 0,45 µm. Laboratoryjne hodowle komórkowe stanowią dla nich idealne środowisko życia, gdyż do ich wzrostu konieczne są takie katabolity, jak na przykład cholesterol, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, czy witaminy. Są niestabilnie osmotycznie (komórki osłonięte są jedynie prostą błoną komórkową).
 
Zestawy do oznaczania Mykoplazmy za pomocą reakcji Real-time PCR, do wykrywania zanieczyszczeń np. w:
– pożywkach do hodowli komórkowych.
– ssaczych kulturach komórkowych
– supernatantach hodowli komórkowych

Microsart AMP Mycoplasma, jest w pełni zwalidowanym zestawem zgodnym z Farmakopeo Europejską 2.6.7 dla próbek o objętości do 18 ml. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne składniki gotowe do użycia włącznie z polimerazą.

Opakowania 25 lub 100 reakcji.

Więcej informacji tutaj.