arium® mini

Sartorius prezentuje arium® mini i arium® mini plus.

Kompaktowe systemy do uzyskiwania wody ultraczystej, które zostały specjalnie zaprojektowane dla laboratoriów o zapotrzebowaniu na wodę ultraczystą poniżej 10 l/dzień. Wydajność systemów to 1 l/min., maksymalny chwilowy pobór to 5 litrów.

Dla aplikacji takich jak HPLC / UHPLC lub wymagających obniżonej wartości TOC, arium® mini i arium® mini plus mogą być wyposażone w opcjonalną lampę UV (185/254 nm). Możliwy jest wówczas do osiągnięcia poziom TOC na poziomie < 5 ppb (zależna od jakości wody zasilającej).

System arium® mini zasilany jest wodą wstępnie oczyszczoną. Urządzenie jest zasilane za pośrednictwem zintegrowanego worka, który jest napełniany przy pomocy wbudowanej pompy. Woda wstępnie oczyszczona jest automatycznie transportowana do worka i służy, jako woda zasilająca do produkcji wody ultraczystej typ I.

System arium® mini plus jest zasilany wodą wodociągową. Wstępne oczyszczanie następuje na kartridżu (węgiel aktywny + moduł RO) następnie woda jest przechowywana bezpośrednio w worku. Produkcja wody ultraczystej typ I uzyskuję się w wyniku doczyszczania na wymienniku jonowym arium® S-Pack. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania z systemu wody po wstępnym etapie oczyszczania.

Zastosowana technologia Bagtank w arium® mini i arium® mini plus chroni przed wtórną kontaminacją wody i zapewnia jej stałą, jakość.

Zamknięty system Bagtank automatycznie utrzymuje odpowiednie ciśnienie tak, że nie dochodzi do przenikania CO2. Takie rozwiązanie dodatkowo zapobiega zanieczyszczeniu jonowemu i utrzymuje niezmiennie niską przewodność, co przedłużona żywotność kartridża. Wysoka, jakość wody wstępnie oczyszczonej w systemie przedłuża żywotność wymiennika jonowego, dodatkowo zastosowane technologie zapobiegają tworzeniu się biofilmu, a tym samym zapobiegają podwyższonej wartości TOC.

Jakość wody wg ASTM arium® mini arium® mini plus
Typ I
Typ III
Aplikacje arium® mini I mini plus arium® mini UV I mini plus UV
Przygotowanie buforów
Histologia
Przygotowanie reagentów
Testy ELISA
AAS I GF-AAS
Fotometria
SPE ekstrakcja do ciała stałego
IC chromatografia jonowa
LC-MS
GS-MS
HPLC

System arium® mini i arium® mini plus broszura do pobrania tutaj