Claristep®

Claristep® nowoczesne i ergonomiczne rozwiązanie do Twojego laboratorium

Przygotowanie próbek poprzez filtrację jest ważnym krokiem we wszystkich technikach analitycznych, w szczególności takich jak wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa HPLC oraz UHPLC. Ten etap filtracji ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń oraz ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania integralność kolumn chromatograficznych oraz maksymalizacji ich czasu eksploatacji. Szybka filtracja małych objętości próbek, które nie wykazują na chromatogramie dodatkowych pików w stosunku do próbki oryginalnej jest niezbędne dla osiągnięcia najlepszych wyników analitycznych.

Żeby sprostać tym wymaganiom firma Sartorius opracowała nowy, łatwy w obsłudze system filtracyjny Claristep® oferujący nowatorski sposób przygotowanie próbek przed analizą.

 

Zalety systemu Claristep®:

– proste przygotowanie próbek

– nie wymaga stosowania fitrów strzykawkowych i strzykawek

– nie wymaga stosowania próżni

– filtracja do 8 próbek jednocześnie

– stosowane z uniwersalnymi vialkami 1,5 ml

– odpowiednie do małych objętości próbki od 60 μl to 600 μl

– objętość zatrzymania < 30 μl

System Claristep® składa się z podstawy, wymienialnego wkładu na vialki oraz kapsuł filtracyjnych Claristep®.

Konstrukcja System Claristep® pozwala na szybkie i bezpieczne przefiltrowanie próbek do vialek 1,5 ml. Kapsuły filtracyjne Claristep® z membraną z regenerowanej celulozy (RC) są zoptymalizowane do pracy z rozpuszczalnikami i roztworami wodnymi tak by zapewnić maksymalna kompatybilność chemiczną i niskie powinowactwo do próbki zapewniają również maksymalnie krótki czas kontaktu próbki z filtrem. Produkt ten jest przeznaczony dla objętości próbek od 60 μl to 600 μl.

Etapy przygotowania próbek z wykorzystaniem systemu Claristep®

Umieść vialki i kapsuły filtracyjne w statywie

Przy pomocy pipety wprowadź próbki do filtrów

Zamknij pokrywę

Więcej informacji na temat systemu Claristep® (język angielski)

Czytaj również:

https://www.sartorius.de/sartoriusDE/en/EUR/Products/Laboratory/Filters/Claristep%C2%AE-Syringeless-Filters/p/M_Claristep_Syringeless_Filters