PCA

W naszej ofercie produktów i usług znajduję się również PCA. PCA to określenie procedury statystycznej. Nazwa PCA to skrót od ANALIZA GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW. Za pomocą PCA można podsumować zawartość informacji w dużych tabelach danych za pomocą „wskaźników podsumowujących”. Krótko mówiąc PCA stanowi podstawę wielowymiarowej analizy danych w oparciu o metody projekcyjne.