Dla laboratorium

Nasza wizja jest taka sama teraz jak i wczoraj:
„Przekształcić naukę w rozwiązania praktyczne”

Założycielem firmy był Florenz Sartorius
Mechanik na Uniwersytecie w Goettingen; założył firmę Sartorius w 1870 roku.
Główne działy firmy to rozwiązania kierowane są do klientów z działów:

Bioprocesu

Bioprocesu

Produkty dla laboratorium

 

 

 

 

 

Jesteśmy czołowy producent asortymentu typu:

Urządzenia laboratoryjne:

Wagi mikroanalityczne, analityczne i precyzyjne
Pipety elektroniczne i mechaniczne
Systemy do oczyszczania wody Arium
Komparatory masy
Analizatory wilgotności
Pompy do testów sterylności produktów
Wagi i systemy dla lakierni

Materiały zużywalne:

Produkty do filtracji, oczyszczania i zagęszczania próbek
Produkty do analizy mikrobiologicznej
Akcesoria do testów sterylności
Końcówki do pipet automatycznych

Serwis:

Części zamienne i materiały zużywalne
Instalacje i kwalifikacje urządzeń
Naprawy i przeglądy
Kalibracja
Szkolenia